Varning för fordon med förspänt dragdjur

Varning för fordon med förspänt dragdjur

Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.
Andra symboler kan förekomma på märket beroende av vilket ekipage märket varnar för.