Varning för flera farliga kurvor

Varning för flera farliga kurvor

Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.