Varning för farthinder

Varning för farthinder

Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.