Varning för farlig kurva

Varning för farlig kurva

Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.