Varning för djur

Varning för djur

Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen.
Andra symboler kan förekomma på märket beroende på vilket djur som märket varnar för.