Varning för cirkulationsplats

Varning för cirkulationsplats

Märket anger en cirkulationsplats.