Varning för bro

Varning för bro

Märket anger en öppningsbar bro.