Varning för barn

Varning för barn

Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.