Varning för avsmalnande väg

Varning för avsmalnande väg

Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.