Slut på sträcka med vägarbete

Slut på sträcka med vägarbete

Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med vägskylten: varning för vägarbete.
Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.