Kryssmärke

Kryssmärke

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning.
Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten.

Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning. En stolpe som bär upp märket kan vara försedd med röd/gul stolpmarkerings-anordning.