Avstånd till plankorsning

Avstånd till plankorsning

Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med tre markeringar är utom tättbebyggt område.
Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet.