Vägars fortsättning i korsning

Vägars fortsättning i korsning

Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter hur korsningen ser ut.

2 Kommentarer

Tyra 2020-10-15

Om man ska åka rakt, vilka ska man välja för? Höger, väster eller båda?

Xing Lao 2020-02-18

Lmao

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA