Vägars fortsättning i korsning

Vägars fortsättning i korsning

Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter hur korsningen ser ut.