Tillåten tid för parkering

Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.