Symboltavla

Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Anges symbol: rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märket: parkering, får endast rörelsehindrade som är innehavare av särskilt parkeringstillstånd parkera.