Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Tavlan anger avvikelse från det märke som den är uppsatt under.