Riktning

Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen.