Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel

Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.