Flervägsväjning

Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.