Flervägsstopp

Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.