Boende

Boende

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.

Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande