Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

Märket anger att endast fordon i linjetrafik får använda körfältet. Om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen får även cykel och moped klass II använda körfältet. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.