Påbjuden ridväg

Påbjuden ridväg

Märket anger även att gångtrafik är tillåten.