Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Märket anger även att gångtrafik är tillåten.