Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt.
Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

1 Kommentarer

Lasse 2018-01-15

Är det ett måste att följa skylten eller en rekommendation? Kan man få böter om man inte följer den?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA