Påbjuden körriktning

Påbjuden körriktning

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller pilarnas riktning.