Påbjuden körbana

Påbjuden körbana

Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar.