Påbjuden gång och cykelbana

Påbjuden gång och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.