Påbjuden gång och cykelbana

Påbjuden gång och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA