Cirkulationsplats

Cirkulationsplats

Märket anger en cirkulationsplats.