Vägvisare

Vägvisare

Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Avståndet anges i hela kilometer.