Väganslutning med separat körfält

Väganslutning med separat körfält

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten.
I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA