Räddningsplats

Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.