Platsmärke

Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA