Parkeringshus

Parkeringshus

Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.
Avvikelse från färg får inte ske.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA