Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolen på märket anger vilken typ av fordonsslag eller trafikantgrupp som avses.
Avvikelse från färg får inte ske.