Körfältsindelning före korsning

Körfältsindelning före korsning

Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen.
Avvikelse från färg får inte ske.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA