Körfält upphör

Körfält upphör

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.
Avvikelse från färg får inte ske.