Körfält avstängt

Körfält avstängt

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.
Avvikelse från färg får inte ske.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA