Infartsparkering

Infartsparkering

Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas.

Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA