Vändplats

Vändplats

Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon.