Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Märket används endast på en väg eller vägsträcka där försöksverksamhet pågår.