Stopp för angivet ändamål

Stopp för angivet ändamål

Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skall passera signalen skall stanna vid rött ljus.

Fordonet skall stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.