Slut på vändplats

Slut på vändplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör.