Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger att förbudet mot omkörning med tung lastbil upphör.