Slut på förbud mot omkörning

Slut på förbud mot omkörning

Märket anger att förbudet mot omkörning upphör.