Slut på ändamålsplats

Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.

Andra ändamål kan anges på märket.