Minsta avstånd

Minsta avstånd

Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket.
Minsta tillåtna avstånd anges på märket.