Förbud mot U sväng

Förbud mot U sväng

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar.
Sträckans längd anges då på en tilläggstavla.