Förbud mot trafik med tung lastbil

Förbud mot trafik med tung lastbil

Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla.