Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.